Saamelainen varhaiskasvatus

Tältä sivulta löydät ideoita siihen, miten Saamen kieltä ja kulttuuria voidaan tukea mediakasvatuksen yhteydessä. Materiaalin ovat tuottaneet Saamenkielisen lastentarhanopettajakoulutuksen opiskelijat vuoden 2018 Mediataitoviikolle.

Tämä sivu sisältää lyhyen esittelyn kustakin materiaalista. Tarkempiin kuvauksiin pääset avaamalla otsakkeiden linkit.

Saamenkieleisiä nukketeatterivideosatuja

Tältä sivulta löydä yhdeksän erilaista Saamenkielistä nukketeatterivideosatua

Korvamerkit

Poronhoito, saamelaisten perinteinen elinkeino, sisältää paljon erityistä ammattiosaamista ja toimintoja, joihin poronhoitajaperheiden lapset ovat perinteisesti ottaneet osaa jo aivan pienestä pitäen – oppiakseen ja kasvaakseen osaksi poronhoitokulttuuria. Eräs tärkeä elementti poronhoidossa on korvamerkit, joilla on osoitettu kenelle mikäkin poro kuuluu. Korvamerkit ovat käytössä edelleen, mutta suomen kieli on vallannut alaa myös saamelaisten poronhoitotyössä, jonka seurauksena mm. korvamerkkien tekemiseen – erilaisiin leikkoihin – liittyvä sanasto on alkanut unohtumaan joiltakin poromiehiltä. Tekemämme materiaalin (opetusvihkonen + muistikortit) tavoitteena on tukea korvamerkkien saamenkielistä oppimista, mutta myöskin niiden opettamista päiväkodeissa ja kielipesissä. Oman kulttuurin ja lähiympäristön hyödyntäminen saamelaisen varhaiskasvatuksen sisällöissä on työmme toinen tavoite.

Kohderyhmämme on erityisesti 4–6 -vuotiaat poronhoitajaperheiden lapset ja heidän opettajansa / kasvattajansa, keillä ei ole korvamerkintään liittyvää sanastoa käytössään. Materiaalimme tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia porohommiin ja olemaan ylpeitä omista tai perheensä poroista, ja perinteisen saamelaisen oppimiskäsityksen mukaisesti leikkimään oikeilla, töihin liittyvillä asioilla, myös päiväkodissa. Lisäksi korvamerkkien oppiminen ja niiden tunnistaminen ohijuoksevissa poroissa on taitolaji, mitä kannattaa alkaa harjoittaa jo nuorella iällä tavalla tai toisella. Tämä opetusmateriaalimme tarjoaa apua ja sovelluksia korvamerkkien opiskeluun leikin ohella, mutta paperisena printtiversiona se on myös käytettävissä oikeissakin töissä muistivihkona esimerkiksi tunturissa vasanmerkkaus paikoilla tai erotusaidoilla poroerotuskämpillä.

Opetusvihkosemme aukeamat ja muistikortit ovat tulostettavissa ja siten käytettävissä vapaasti päiväkodeissa ja kielipesissä parhaaksi katsomillaan tavoilla. Lapset voivat itse osallistua tulosteiden yhteenliittämisessä ja esimerkiksi oman henkilökohtaisen kirjasensa kokoamisessa tai värittämisessä. Kirjanen muistikortteineen voi olla myös yhteisten muistipelituokioiden, keppiporoleikkien tai aamupiirien tietovisojen apuväline – mitä vain!

BAĐUŠ, BIEŽA, SEAIBI VAI BEAHCET – OAHPPOMATERIÁLA MÁNÁIDGÁRDDIIDE

Materiaalinen tavoite:
-edistää kielitaitoa
-opettaa uusia sanoja
-lapset pääsevät osallistumaan tarinankerrontaan
-mediakasvatuksen näkökulma

Materiaali sisältää:
-tarina
-paperinukkekuvat
-harjoitukset
-linkki videoon

Saamenmaa -lautapeli

Tämä on lautapeli saamelaisalueen kylistä. Pelin tavoitteena on kerätä aarteita eli pelimerkkejä. Se pelaaja, joka on kerännyt kaikki omat pelimerkkinsä eli aarteensa, on voittaja. Peli on suunniteltu 6-8 vuotiaille lapsille. Materiaalissa on  lautapeli pohja, jonka lapset valmistavat ja kuvittavat loppuun. Lapsi saa itse vaikuttaa lautapelin ulkonäköön sekä pelin kulkuun vaikuttaviin seikkoihin. Lautapelissä lapsi pääsee käyttämään saamenkieltä, kun tehtävänannot ovat saamenkielellä. Lapsi oppii myös Lapin saamenkielisten kylien sekä  tunturien, jokien ja järvien nimiä, riippuen miten lauta kuvitetaan.

Tätä lautapeliä pystyy muokkaamaan monella tapaa pelaajien ja opettajan tarpeiden mukaan.

Pelin kestoaika on vaihteleva. Ensin tulee tehdä ja kuvittaa pelilauta. Itse peli kestää n. 5- 30 minuuttia, riippuen pelaajien määrästä ja pelin kulusta. Tämä materiaali on hyvä projektityö, koska tätä ei yhdellä kertaa luultavasti saa valmiiksi.

Pärnäi sänikirje

Kohderyhmä

4-6-vuotiaat, kielipesän työntekijät, vanhemmat

Tavoite

Oma tuottaminen ja käyttötaidot

Osallisuus, vaikuttaminen ja elämänhallinta

Viestintä ja vuorovaikutus

Tehtävän kesto

Laajempi kokonaisuus

Pärnäi sänikirje-sanakirja- toimintamallissa tehdään yhdessä lasten kanssa digitaalista sanakirjaa lasten itsensä valitsemasta aihepiiristä. Sanakirja toteutetaan iPadiin Book Creator-sovelluksella ja siinä on kuvaa, ääntä ja tekstiä. Materiaalia tuotetaan yhdessä aikuisen kanssa. Aikuinen auttaa tarvittaessa ohjelman, sanojen lausumisen ja oikeinkirjoituksen kanssa. Materiaalia on tarkoitus kartuttaa myös yhteistyössä kielipesän ja kodin välillä. Materiaali on suunnattu käytettäväksi yhtenä apuvälineenä muiden ohella.

Toimintamallin tavoitteena on tukea alle kouluikäisten kielipesälasten saamen kielen kehittymistä, sanavaraston lisääntymistä ja rohkaista heitä kielen käyttämisessä. Toiminnalla toivotaan saada lapset kiinnostumaan esineiden ja asioiden saamenkielisistä nimityksistä. Materiaalin karttuessa saadaan kielipesään käyttöön sanakirja, jossa on lapsia kiinnostavaa sanastoa ja jota kaikki voivat käyttää.

Kun kolttapoika sai tsaarinneidon

Videosatu ja tehtävistö, joka pohjautuu Anastasia Moshnikoffin satuun Kunnpeipuž

Tsaari etsintäkuuluttaa nuoren miehen, jolla on sineetti otsassa. Hän on saava tsaarin tyttären omakseen. Ken oli tämä valkoisella silkkikarvaisella hevosella torniin hypännyt? Tornissa oli tsaarin neito, joka oli painanut leiman nuorukaisen otsoon.  Poikaa ei löydy laajoista etsinnöistä huolimatta mistään (Vapaa suomennus Anastasia Moshnikoffin sadusta Kunnpeipuž  Maaddârääʹjji mainnâz-kirjasta 1982 ;52-62) .

Värien maailmaan tutustuminen Book Creatorilla

Pohjoissaameksi jotkut värit sanotaan adjektiivina ja attribuuttina eri tavalla. On tärkeää että lapset oppivat ymmärtämään tämän eron jo varhaisessa vaiheessa. Esittelen tässä miten lasten kanssa voi opetella eri värejä, jossa lapsi on itse havaitsijana ja tekijänä.

Lapsen oman ympäristökuvakirja

Kohderyhmä

 • 4-6 vuotiaat lapset

Tavoite

 • lasten omaan elinympäristöön ja luontoon tutustuminen
 • luontoon  liittyvän lasten saamenkielisen sanavaraston laajentaminen
 • lasten kulttuuri-identiteetin tukeminen
 • tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan tutustuminen
 • lasten tutustuttaminen teknologiaan ja digitaalisiin sovelluksiin
 • mediakasvatuksen edistäminen
 • mediakulttuuristen kokemusten tarjoaminen
 • digitaalisten sisältöjen tuottaminen ja analysoiminen

Tehtävän kesto

 • projektiluonteinen laajempi kokonaisuus

Avainsanat

 • mediataidot
 • tutkiva ja kokeileva työtapa
 • saamenkielen taidon vahvistaminen
 • saamenkielinen luontosanasto

Tässä toimintamallissa tutustutaan saamelaislasten kanssa heille tuttuihin erilaisiin luontoympäristöihin. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa lasten saamenkielen taitoa, laajentaa luontoon liittyvää sanavarastoa, tukea lasten saamelaista identiteettiä ja lisätä heidän tietoisuutta omasta kulttuuristaan. Tavoitteena on myös tarjota saamelaislapsille mahdollisuuksia harjoitella saamelaisia perinnetaitoja, kuten luonnossa liikkumista. Samalla innostetaan lapsia digitaalisten sovellusten käyttämiseen, omien digitaalisten sisältöjen tuottamiseen ja niiden analysoivaan tarkasteluun yhdessä toisten lasten ja lapsille läheisten aikuisten kanssa.

Toiminnan kautta lapset saavat luontokokemuksia ja mahdollisuuksia tutustua erilaisiin luontoympäristöihin yhdessä aikuisen kanssa toteutettavilla retkillä. Retkillä opitaan havainnoimaan luontoa ja harjoitellaan digitaalista valokuvausta. Lasten kanssa opetellaan kuvien siirtämistä  ja digitaaliseen aineiston tuottamista työstämällä kuvakirjaa omasta ympäristöstä. Lapset tutustuvat teknologisiin sovelluksiin kokeilemalla ja kehittämällä omia ratkaisuja sisältöjen suhteen.

Tämä toimintamalli on suunnattu varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisille 4-6 vuotiaille lapsille. Malli ei edellytä lasten kanssa työskenteleviltä aikuisilta teknologisia erityistaitoja eikä erityisvälineistöä. Malli antaa vinkkejä lasten kanssa toimijoille omien sisältöjen tuottamiseen  ja mallia voidaan soveltaa tarpeen mukaan monin eri tavoin eri aihepiireihin.